Edward Krasiński (1925 - 2004), Czaszka Flauberta, 1952

Edward Krasiński (1925 - 2004), Czaszka Flauberta, 1952
cena wywoławcza
1 500 PLN
cena końcowa
4 400 PLN
Estymacje
3 000 - 6 000 PLN
Dodatkowe opłaty
+5% / 3% Droit de suite

tusz/papier, 7 x 4 cm
sygnowany, datowany i opisany na rewersie: ‘Kierunki | Nr 51/52 | Czaszka Flauberta | 8282 | [nieczytelne] | Edward Krasiński’
na rewersie opis wtórny
PROWENIENCJA:
- kolekcja Hanny i Gabriela Rechowiczów
- kolekcja prywatna, Warszawa
- kolekcja prywatna, Kraków


twoje notatki

brak